Lygnanytt er tilbake igjen!

En tar sikte på at det kommer ut hver 2. mnd.
De vil ikke komme i postkassene, men blir lagt ut på kommunehuset, Eiken bu- og omsorgssenter samt alle butikkene i kommunen.
Vi vil helst at du leser Lygnanytt på nett. 

Du kan lese Lygnanytt her på hjemmesiden og på kommunens Facebook side.

Vi samarbeider med frivilligsentralen, som vil sette opp kurs om hvordan bruke sosiale medier.