Klima- og miljøprogrammet i jordbruket. Søknadsfrist 1. april

Fylkesmannen i Agder har i 2019 fått fylkesvise tildelinger fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket. Hver av Agderfylkene har fått 150.000 til disposisjon.

Fylkesmannen utlyser, innvilger og utbetaler tilskudd til regionale tiltak.

Søknadsfrist er 1. april 2019

Se mer informasjon på vår nettside: https://www.fylkesmannen.no/agder/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Klima--og-miljoprogrammet-i-jordbruket/

Alle søkere må søke gjennom Altinn med innlogging via ID-porten.

Informasjon om søknadsrutine finner dere på Landbruksdirektoratets nettside:  

www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/kmfylke