Video-overføring av kommunestyret, 26.04.2018:

 Det anbefales å se videoen på youtube, da man der kan klikke på hver enkel sak: Klikk her

Saksliste:


Informasjon fra Helse og omsorg
Sak 25/18 Godkjenning av innkalling/saksliste
Sak 26/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 28/18 Trykte referatsaker
Sak 29/18 Bibliotekplan Hægebostad kommune 2018 - 2022
Sak 30/18 Godkjenning av serviceerklæringer for skulane i Hægebostad kommune
Sak 31/18 Ny viljeserklæring om eierskap i Agder Energi AS
Sak 32/18 Høring – rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til Fylkeskommunen
Sak 33/18 Lister barnevern – godkjenning av avtale
Sak 34/18 Justering av reglement for salg/leie av næringsareal i Hægebostad kommune
Sak 35/18 Forslag til nye vedtekter for Listerrådet
Sak 27/18 Referatsaker