Årsrapport DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder: Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.
DDV ble opprettet i januar 2015 og består av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi.
Gjennom samordning av kommunenes IKT-ressurser ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.