Utbygging av mobildekning på Hekkfjellet

Hægebostad kommune har en avtale med Telenor om mobilutbygging på Hekkfjellet mot et tilskudd på kr 260.000,-.

Organisasjoner i kommunen ble i vår utfordret til å bidra til finansieringen. Det er gledelig at det var flere som tok utfordringen og ville bidra slik at utbyggingen nå kan realiseres. Følgende har bidratt:

     

Eiken snøscooterklubb

 

135000,-

Hekkfjellvidda beitelag

50000,-

Lygna røde kors

 

5000,-

Blink trafikkskole

 

5000,-

Evje trafikkskole

 

5000,-

Hægebostad kommune

 

60000,-

Sum

   

260000,-

       

Utbyggingen vi skje ved at det settes en ny antenne i masta ved radiobua på toppen av Hekkfjell som skal sende innover heia. Det tas sikte på at byggingen skjer år men dette er ikke endelig bekreftet.