Jakttider elg - og avlingssvikt

Årets sommer har medført store avlingstap for landbruksnæringa – og for å unngå/redusere nedslaktning og for å redusere det økonomiske tapet ønsker mange bønder  å ha dyrene gående på utmarksbeite lengst mulig. Flere bønder har derfor gjerdet inne større områder som de ønsker å utnytte lengst mulig.

Hægebostad Bondelag og Hægebostad kommune oppfordrer derfor alle jaktlag for elg til å utsette elgjakta for å bidra til å redusere ringvirkningene av tørkesommeren!

Kommunen har ikke anledning til å pålegge jaktlagene å utsette fristen –  men Fylkeskommunen kan utsette jakttida til 5/10.

Kontaktpersoner: Ingrid Trygsland Eriksen, tlf. 383 49 568 eller John-Ivar Bjelland (fom 13. august), tlf. 383 49 567