Utredning av skolestruktur - 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn

Kommunestyret vedtok i forbindelse med kommunebudsjettet for 2018 at det skal utredes mulig innsparinger ved endring av skolestruktur med tanke på økonomiske utfordringer i perioden 2019 -2021.

I den forbindelse inviteres det til informasjonsmøte, mandag 28.05.18 kl. 19:00 i kommunestyresalen.

Det blir i vedlagt saksframlegg foreslått å innføre 1 til 4 trinn på en av skolene, og 5 til 7 trinn på den andre skolen:

 

Saken vil bli behandlet i formannskapet 14. juni, og i kommunestyret 21. juni 2018.

Høringsfristen er satt til 10. juni 2018, og det oppfordres til å komme med hørings-innspill før denne dato. Alle innspill er velkomne for å belyse saken best mulig fra alle sider.