Frist for spreiing av husdyrgjødsel uten nedmolding

 Frista for å spreie husdyrgjødsel uten nedmolding er 1. oktober.

Det har vore ein vanskeleg sommar – og haust på mange måtar – med både tørke og regn – og det kan vere behov for å søke utsetjing for enkelte. Dette må gjerast på eige skjema – med kartvedlegg – og kor mykje ein ønskjer å spreie. Sjå vedlegg.

Husdyrgjødsel kan spreiast fram til 1. november dersom den vert molda ned innan 18 timar etter spreiing.