Vedtatt budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Kommunestyret behandlet den 13. desember budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019 - 2022