Fylkesmannens støtteordninger - div. søknadsfrister

Fylkesmannen i Agder minner om at søknadsfristen er 15. februar 2019 for følgende støtteordninger:

Vi oppfordrer dere likevel til å søke om evt. FKT-midler innen 1. februar. Miljødirektoratet vil også i 2019 gi rovviltnemndene planleggingsrammer for forebyggende og konfliktdempende tiltak tidligere enn foregående år. Rovviltnemnda skal derfro behandle budsjettet allerede i begynnelsen av februar, og øsnker da en best mulig oversikt over innkomne søknder på dette tidspunktet.

På neddsidene våre kan du lese mer om ordningene og hvordan du søker:

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde sendes som vanlig til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Husk ett søknadsskjema pr. tiltak