Info fra kommunens hjelpemiddellager

Illustrasjon: mennesker med hjelpemidler

Det er nå litt tomt for hjelpemidler på lageret vårt i kjelleren på Eiken bu- og omsorgssenter.

Har du hjelpemidler hjemme som du ikke bruker lenger??Vennligst lever det til hjelpemiddellageret!

Tlf . 916 96 147 (tirsdag og torsdag)