Hovedopptak - Barnehage

Søknadsfristen til hovudopptak for barnehagane i Hægebostad kommune er 1. mars,  med oppstart i barnehagen august 2019.

For å søkje ny barnehageplass eller endre opphaldstid, gå inn på denne lenkja her:

https://www.haegebostad.kommune.no/services-haegebostad/barnehage-haegebostad/soke

Informasjon ang. opptak eller endring