Bekjemp landøyda!

 Landøyda er giftig for storfe og hest, forgiftningen er kronisk og oftest dødelig ("Sirasjuka"). Storfe og hest vraker normalt planta på beite, men forgiftning kan forekomme. Landøyda er ikke giftig for småfe, men for storfe og hest er plantene giftige også etter tørking og ensilering.

Registrering av funn av planten:

Det anmodes om at det rapporteres om funn av planten landøyda, gjerne til kommunens landbruksforvaltning, eller man kan selv registrere funn på www.artsobservasjoner.no.

 

Les mer her!