Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for neste år og en økonomiplan for de neste fire årene. Økonomiplanen viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter.