Hægebostad formannskap 2015 - 2019

Foramnnskapet har nå 7 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmene blir valgt blant kommunestyret sine medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder i formannskapet. Rådmannen er sekretær.

Senterpartiet:

1. Margrethe Handeland - ordførar

2. Tor Arne Eiken

Vara:

1. Mona Flottorp

2. Arne Neset

Høgre – Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste:

1. Ånen Werdal

2. Tor Arild Bakke

3. Margot Bryggeså

Vara:

1. Janne Nøkland Haddeland

2. Audun Rossevatn

KRF:

1. Olav Andrew Handeland

Vara:

1. Kjetil Jonasmo

Fremskrittspartiet:

1. Lars Terje Grostøl - Varaordfører

Vara:

1. Morten Hauge

2. Ove Haugland