Skriftstørrelse

Høring om forslag til nye politivedtekter i Hægebostad kommune

Kommunestyret i Hægebostad vedtok 24.05.2018 å sende forslag til politivedtekter på høring med høringsfrist 3 uker. Etter høringsfristens utløp skal saken behandles i kommunestyret før stadfesting finner sted i Politidirektoratet.

Politivedtekter for enkeltkommunene skal være med på å fastslå regler for ferdsel, orden og renhold på offentlig sted. Hva man mener er akseptabelt og hva som ikke er ønskelig. Politivedtekter setter også fokus på arrangement på offentlig sted.

Kommunenes rett til å fastsette politivedtekter er nedfelt i politilovens § 14. Hensikten med å utarbeide egne politivedtekter er både det som går på ro, orden, ferdsel, tilsyn og arrangement.

I forhold til sistnevnte er det stadig strengere krav til den som skal gjennomføre ett arrangement, og det er ofte at arrangement må søkes om eller meldes til kommune, brannvesen, mattilsyn og politi. For å kunne gi tillatelser til arrangement er det viktig for kommunen å ha noe å hjemle vedtaket i. For arrangøren er det viktig å ha retningslinjer å forholde seg til.

For å kunne ivareta sikkerheten ved arrangement er det utarbeidet kommunale politivedtekter, som skal bygge opp rundt dette, samt at vi har utformet en sikkerhetsplan for arrangement som arrangører kan fylle inn på en relativt enkel måte. Det er viktig at de som skal gjennomføre ett arrangement er klar over de utfordringer de kan stå ovenfor og være best mulig forberedt dersom det skal oppstå en hendelse. Ut fra kommunens ansvar for beredskap og kriseledelse mener kommunen dette kan være ett hensiktsmessig verktøy.

Politivedtektene har status som forskrift. I hht. forvaltningslovens kapittel VII skal endring av forskrift sendes på høring (§37) før endelig behandling i kommunestyret:
«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»

Innsendelse av høringsuttalelser

 Høringsuttalelse til de foreslåtte endringer kan sendes via epost til:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket: «høring politivedtekter»

Du kan laste ned Politivedtektene og Sikkerhetsplan ved store arrangement nederst på siden

Alternativt kan høringsuttalelse sendes i ordinær post til:

Hægebostad kommune

Beredskapskoordinator
Laukrokveien 4

4595 Tingvatn
Merket «Høring politivedtekter»

 

 

 

Forskrift om politivedtekt, Hægebostad kommune:

Sikkerhetsplan ved store arrangement:

 

 

 

  • Last updated on .

Hægebostad kommune

Post- og besøksadresse:
Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

 

Sentralbord: 38 34 91 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer:1034
Organisasjonsnummer: 964 963 916

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me