Skriftstørrelse

Tekniske hjelpemidler

Målgruppe

Du som har redusert funksjonsevne etter skade, operasjon, sykdom o.l. og som kan få en lettere hverdag ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Formål med tjenesten

  • Hjelpemidler skal bidra til å løse daglige praktiske problemer eller bidra til at stell og pleie skal kunne foregå i hjemmet.
  • Tekniske hjelpemidler kan også kompensere for tapt eller redusert funksjon og gi deg mulighet til å mestre egen hverdag.

Kriterier

  • Opptrening alene er ikke aktuelt eller tilstrekkelig.
  • Hjelpemidlene er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre din evne til å løse praktiske problemer.
  • Hjelpemidlet er nødvendig for at du skal kunne få hjelp i eget hjem.

Forutsetning

I utgangspunktet skal hjelpemidlene hentes og leveres av brukeren selv eller pårørende. Det kan i spesielle tilfeller gis hjelp til utkjøring. Når behovet opphører skal hjelpemiddelet leveres tilbake til kommunen.
Du må si ifra når behovet for hjelpemidlet opphører.

Tjenesten omfatter

  • Kommunen og NAV Hjelpemiddelsentralen har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler til deg som har midlertidige behov. NAV Hjelpemiddel-sentralen låner ut hjelpemidler til deg med varig behov over 2 år.
  • Kommunens hjelpemiddellager inneholder hjelpemidler som: toalettforhøyere, dusjstoler, rullestoler, rullatorer, ADL- hjelpemidler som eks. gripetenger, krykker og lignende.
  • Tjenesten omfatter også montering, tilpassing og opplæring ved behov.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Hvis du har behov for hjelp til utredning eller til å anskaffe et hjelpemiddel, kan du ta kontakt med:

Hjelpemiddelkoordinator Gro Hobbesland, tlf. 91 69 61 47. Kontordager: tirsdag og torsdag kl 07:30 - 15:00

Når vedtak fra NAV foreligger utleveres hjelpemiddelet til kommunen som gir beskjed til deg for avtale om henting.

Ved akutt behov: kan hjemmesykepleien kontaktes,

Pris på tjenesten

Utlånet er gratis.

Gjeldende lov og regelverk - linker

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Folketrygdloven §5-8

Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

Kommunenummer:1034
Organisasjonsnummer: 964 963 916

Kontakt oss

Telefontid: kl. 07.30 - 15.00
Sentralbord: 38 34 91 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss