Smittevern og vaksine

Kommunens smittevernarbeid og reisevaksinering ivaretas av kommuneoverlege, helsesøstre og reisevaksinekontor.

Du kan få medisinsk råd og veiledning ved utenlandsreiser og tilbud om vaksinasjoner og resepter, blant annet for medisiner til forebygging av malaria.