Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Kommunen avgjør søknader om konsesjon.
Ved tinglysing av en eiendomsoverdragelse må man enten:

• søke om konsesjon hos kommunen (søknad om konsesjon sendes til kommunens postmottak)
• eller fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet

(Egenerklæringsskjemaet fylles ut og sendes til servicekontoret på kommunehuset for gjennomgang og stempling. Skjemaet skal legges ved skjøtet som sendes til Kartverket for tinglysing)

Les om unntak fra konsesjonsloven i forskrift om konsesjonsfrihet.
For mer informasjon om konsesjon vises det til landbruksdirektoratet og kartverket.

Skjema:
Regelverk:
Veiledning:

Kontakt landbrukskontoret ved forespørsler angående konsesjonsfritak og veiledning til utfylling av egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.