Skriftstørrelse

Hopp til her

SMIL tilskudd - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hva kan du søke om

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
 • Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

SMIL omfatter tilskuddsordningene:

1. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

 • Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.
 • Det er ønskelig å få i gang prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholdene blir lagt til rette for helhetlige prosjekter over større områder.2. 

2. Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.

Hvem kan søke

 • Alle landbruksforetak som er berettiget til å motta produksjonstilskudd kan søke om SMIL-midler.
 • Landbrukseiendommens eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjektet eller tiltaket etter Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
 • Søker må oppfylle vilkår i Forskrift om gjødslingsplanlegging og Forskrift om plantevernmidler.
 • Søker må ha kart over jordbruksarealene foretaket disponerer, og andre arealer er av betydning for -, eller som er påvirket av jordbruksdriften.
 • Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer, samt andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Hvordan søke

 • Det skal søkes på eget søknadsskjema.
 • Det skal legges ved nødvendige dokumentasjon, slik som situasjonskart der tiltaksområdet er oppmerket, eventuelt foto eller annen informasjon som er nødvendig når kommunen skal behandle søknaden.
 • Søknaden sendes til kommunen.

Skjema

Annen informasjon - råd for å ivareta kulturminner

 

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

Kommunenummer:1034
Organisasjonsnummer: 964 963 916

Kontakt oss

Telefontid: kl. 07.30 - 15.00
Sentralbord: 38 34 91 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss