Skriftstørrelse

Hopp til her

Tillatelse til å etablere serveringssted - serveringsbevilling

Den som vil drive serveringsvirksomhet, må ha tillatelse av kommunen før driften igangsettes. Det søkes da om serveringsbevilling på eget skjema.

Det kan søkes om serveringsbevilling til en hver tid.

SØK OM SERVERINGSBEVILLING HER

Bevilling skal gis dersom visse krav er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Kriteriene er:

  • Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige driften
  • Daglig leder må være myndig
  • Daglig leder må ha gjennomført etablererprøve. Dette kravet anses også som oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende
  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Personer som nevnt i første punktum, må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringsstedet.
  • I serveringsloven er det fastsatt i § 16: Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringssteder holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen, kreve gjennomført kurs.

Søknadsbehandling:

Søknadene behandles fortløpende. Før søkanden behandles, sendes den til uttalelse hos politi, skattemyndigheter, brannvesen samt avd. for helse- og sosial.

Spørsmål? Kontakt

Servicekontoret

Annen informasjon:

Du finner nyttig informasjon og aktuelle lenker til høyre under "Skjema - aktuelle lenker"

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

Kommunenummer:1034
Organisasjonsnummer: 964 963 916

Kontakt oss

Telefontid: kl. 07.30 - 15.00
Sentralbord: 38 34 91 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss