Tillatelse til å etablere serveringssted - serveringsbevilling

Den som vil drive serveringsvirksomhet, må ha tillatelse av kommunen før driften igangsettes. Det søkes da om serveringsbevilling på eget skjema.

Det kan søkes om serveringsbevilling til en hver tid.

SØK OM SERVERINGSBEVILLING HER

Bevilling skal gis dersom visse krav er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Kriteriene er:

Søknadsbehandling:

Søknadene behandles fortløpende. Før søkanden behandles, sendes den til uttalelse hos politi, skattemyndigheter, brannvesen samt avd. for helse- og sosial.

Spørsmål? Kontakt

Servicekontoret

Annen informasjon:

Du finner nyttig informasjon og aktuelle lenker til høyre under "Skjema - aktuelle lenker"