Bevilling for enkelt anledning

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for en enkelt bestemt anledning, jfr. alkohollovens § 1-6. Bevillingen gis til et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning.

Søknadsfrist:

14 dager før arrangementet finner sted.

Ved større arrangement må søknaden sendes inn 30 dager før arrangementet finner sted.

Søknadsskjema:

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Hvem kan søke:

Bevillingen kan gis til personer som ellers ikke har skjenkebevilling

Kriterier:

 Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet

Gebyr:

Beregnet etter omsatt mengde alkoholholdig drikk, men minimum minstegebyr for skjenking er kr 5.200,-. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370,- pr. gang.