Ambulerende bevilling

Hjemmel: Alkoholloven § 4-5

I utgangspunktet tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer med et bestemt formål (lukket arrangement).

Krav til de som deltar:

Det er ikke bevillingsplikt når:

Gebyr:

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370,- pr. gang