Skriftstørrelse

Søke plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før- og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 1.-7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. Jfr. Opplæringsloven §13-7 og §9A. SFO-tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er 1. april

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Du må søke gjennom oppvekstportalen. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.

KRAV TIL SØKER

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.  

Søknadsbehandling

Søknad om SFO plass gjøres på oppvekstportalen. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må søkes særskilt hvert skoleår.

KLAGE

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.

Annen informasjon

SFO tilbud i Tingparken

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen §13-7

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

Kommunenummer:1034
Organisasjonsnummer: 964 963 916

Kontakt oss

Telefontid: kl. 07.30 - 15.00
Sentralbord: 38 34 91 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss