Ulykkesforsikring for elevene

Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem.

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder i ordinær åpningstid

Hvem gjelder den for?

Forsikringen omfatter alle barn i skolen og SFO.

Hva gjelder den for?

Annen informasjon