Seksjonering

         

9

Seksjonering:

   
  For kvar eining skal det betalast (3 x rettsgebyret) u/synfaring
  For kvar eining skal det betalast (5 x rettsgebyret) m/synfaring
   
  Gebyra skal til kvar tid regulerast i samsvar med seksjoneringslova
   
 
Rettsgebyr pr. 01.01.2019 er kr 1.150,-